Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.1.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu  medycznego.

Ogłoszenie 6.06.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 10.06.2019 r.

Wyjaśnienia, modyfikacja 11.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 14.06.2019 r.

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert 17.06.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 01.07.2019 r.