Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.1.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Ogłoszenie

Załącznik 1.B

Informacja z otwarcia ofert 24.01.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.01.2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia