Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.8.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów.

 

Zaproszenie 09.05.2023r.

Załączniki

Wyjaśnienia 12.05.2023r.

Wyjaśnienia 2 12.05.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.05.2023r.