Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.8.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości

 

Zaproszenie 26.05.2022 r.

Załączniki 26.05.2022 r.

Modyfikacja 27.05.2022 r.

Informacja 03.06.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 06.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty. 07.06.2022 r.