Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.8.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji.

Zaproszenie do składania oferty 06.03.2020r

Załączniki

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 12.03.2020r

Sprostowanie 12.03.2020r

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty i o ofertach odrzuconych  18.03.2020r