Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.8.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Ogłoszenie 26.06.2019r

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 04.07.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 05.07.2019 r.