Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.7.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę tomografu komputerowego.

 

Zaproszenie 07.04.2022 r.

Załączniki 07.04.2022 r.

Wyjaśnienia 12.04.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 15.04.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 20.04.2022 r.