Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.5.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę odzieży medycznej dla pracowników SP ZOZ w Lubaczowie.

Zaproszenie 17.02.2022 r.

Załączniki 17.02.2022 r.

Wyjaśnienia 18.02.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 24.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.03.2022 r.