Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.5.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz sanitariatów określonych w formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 2.

Ogłoszenie 19.03.2019r

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.03.2019r