Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.4.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na usługę  konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego

Zaproszenie 20.02.2023r.

Załączniki

Informacja 28.02.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 01.03.2023r.