Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.4.2021- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz sanitariatów.

Zaproszenie 25.02.2021r.

Załącznik 25.02.2021r.

Wyjaśnienia 02.03.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 05.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 10.03.2021r.