Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.4.2020 Zaproszenie do składania ofert – na usługę  konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego

Zaproszenie do składania oferty 19.02.2020r

Załączniki

Informacja z otwarcia oferty 27.02.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.03.2020r