Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.3.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę akcesoriów do aparatów oraz sprzętu medycznego .

Zaproszenie 25.01.2022 r.

Załącznik 25.01.2022 r.

Wyjaśnienia 28.01.2022 r.

Wyjaśnienia 31.01.2022 r.

Informacja 04.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 08.02.2022 r.