Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.27.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa macierzy dyskowej, dysków i urządzeń towarzyszących wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem pracowników.

Ogłoszenie – 12.12.2018r

Załączniki  12.12.2018r.

Wyjaśnienia 17.12.2018r.

Informacja z otwarcia ofert 20.12.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 21.12.2018r.