Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.24.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przebudowa i modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamawiającego w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168.

Ogłoszenie – 22.10.2018r

Załączniki  22.10.2018r.

Unieważnienie – 13.11.2018r