Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.21.2021 -Zaproszenie do złożenia oferty na usługę  opieki serwisowej modułów oprogramowania komputerowego

Zaproszenie 17.12.2021r.

Załączniki 17.12.2021r.

Wyjaśnienia 21.12.2021r.

Sprostowanie 21.12.2021r.

Informacja 27.12.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.12.2021r.