Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.21.2020 Zaproszenie do składania ofert – wykonanie rozbiórki budynku oraz wymianę pokrycia dachowego – powtórzenie.

Zaproszenie do składania oferty 05.10.2020 r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert  13.10.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  14.10.2020 r.