Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.20.2021 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 2 części.

Zaproszenie 26.10.2021r.

Załączniki 26.10.2021r.

Wyjaśnienie 27.10.2021r.

Informacja 04.11.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 05.11.2021r.