Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.19.2021 – Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę licencji modułu Zdarzenia Medyczne wraz z pracami konfiguracyjno-wdrożeniowymi.

Zaproszenie 14.09.2021r.

Załączniki 14.09.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 22.09.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 24.09.2021r.