Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.19.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę kardiotokografu do monitorowania ciąży.

Zaproszenie do składania oferty 15.09.2020 r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 23.09.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.09.2020 r.