Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.18.2022- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opraw do oświetlenia ewakuacyjnego

Zaproszenie 07.12.2022r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 15.12.2022r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 22.12.2022r.