Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.18.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa  fartuchów , serwet chirurgicznych ,koszul ,podkładów ginekologicznych.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wyjaśnienia 23.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 27.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.07.2018 r.