Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.17.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oprogramowania, licencji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zaproszenie 03.10.2023r.

Załączniki

Informacja 09.10.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 10.10.2023r.