Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.16.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 3 części

 

Zaproszenie 17.08.2023r.

Załączniki

Wyjaśnienia 21.08.2023r.

Informacja 25.08.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.08.2023r.