Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.14.2020 Zaproszenie do składania ofert – na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Zaproszenie do składania oferty 02.07.2020 r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 10.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 14.07.2020 r.