Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.13.2021- Zaproszenie na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek z podziałem na części.

Zaproszenie 12.07.2021r.

Załączniki 12.07.2021r.

Wyjaśnienia 14.07.2021r.

Wyjaśnienia 14.07.2021r.

Informacja 20.07.2021r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 21.07.2021r.