Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.11.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej pawilonu diagnostycznego „I” dla potrzeb montażu nowego tomografu komputerowego

 

 

 

Zaproszenie 29.07.2022 r.

Załączniki 29.07.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2022 r.

Zawiadomienie 05.08.2022 r.