Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.10.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Zaproszenie 22.05.2023r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 01.06.2023r.