Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.10.2022 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek oraz drobnego sprzętu naprawczego.

 

 

 

Zaproszenie 27.07.2022 r.

Załączniki 27.07.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 04.08.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 08.08.2022 r.