Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.10.2021- Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości z podziałem na części.

 

Zaproszenie 20.05.2021r.

Załączniki 20.05.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 28.05.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 31.05.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 31.05.2021r.