Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.1.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawa produktów do terapii nerkozastępczej.

Zaproszenie do składania oferty 10.01.2020r

Załączniki

Wyjaśnienia 14.01.2020r

Informacja z otwarcia ofert 20.01.2020r

Zawiadomienie o wyborze oferty 21.01.2020r