Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.06.2024r. do 31.05.2026r.

Ogłoszenie o konkursie 11.04.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz ofertowy

Klauzula dla oferentów