Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
  5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Ogłoszenie o konkursie 13.05.2022 r.

Klauzula informacyjna dla oferentów

Szczegółowe warunki konkursu „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.”

Szczegółowe warunki konkursu „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Szczegółowe warunki konkursu „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Szczegółowe warunki konkursu „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Szczegółowe warunki konkursu „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Formularz ofertowy – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.