Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Chirurgiczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  6. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.
  7. Udzielanie specjalistycznych konsultacji chirurgicznych pacjentom na innych oddziałach Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie (za wyjątkiem Oddziału Chirurgii Ogólnej).

Ogłoszenie o konkursie 31.05.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Chirurgiczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie specjalistycznych konsultacji chirurgicznych pacjentom na innych oddziałach Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie (za wyjątkiem Oddziału Chirurgii Ogólnej).

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r ”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Pion Chirurgiczny SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r ”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r”

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji chirurgicznych połączonych z wykonaniem badania USG Doppler naczyń krwionośnych pacjentom SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r ”

Formularz ofertowy  „Udzielanie specjalistycznych konsultacji chirurgicznych pacjentom na innych oddziałach Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie (za wyjątkiem Oddziału Chirurgii Ogólnej).

Formularz ofertowy  „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie w postaci: wykonywania konsultacji chirurgicznej pacjenta, wykonywania USG jamy brzusznej pacjenta, zaopatrzenia ran niewymagających hospitalizacji pacjenta,  kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji lub zalecenie leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r. ”

Klauzula dla oferentów