Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym oraz pełnienia funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2019r. do 31.10.2021r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 06.04.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu na Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej

Szczegółowe warunki na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Formularz ofertowy –  Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej

Formularz ofertowy – na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Informacja 23.04.2021 r.