Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie  od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Noworodkowym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2020r.  do 30.09.2023r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pion internistyczny i pion chirurgiczny) SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
  5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kierowców w zespołach transportu medycznego międzyszpitalnego SP ZOZ w Lubaczowie stacjonujących w Lubaczowie i Jarosławiu w okresie od 01.10.2020r.  do 31.03.2023r.

Ogłoszenie o konkursie 10.08.2020 r.

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu

Przedłużenie terminu składania ofert 16.09.2020 r.