Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs ofert – dyżury lekarskie na oddziałach szpitalnych.

 

Ogłoszenie 23.03.2020r

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu

Zawiadomienie o wyborze  oferty 29.04.2020 r.