Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 02.2020r. do 31.01.2023r.

Ogłoszenie 10.01.2020r

Formularz ofertowy – Oddział Wewnętrzny

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Oddział Wewnętrzny

Zawiadomienie o wyborze oferty