Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie kompleksowych całodobowych (praca + dyżury lekarskie) świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020.

Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni „K” SP ZOZ  w Lubaczowie w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020.

Ogłoszenie 11.03.2019r

Formularz ofertowy – Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Oddział Ginekologiczno – Położniczy