Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w  SP ZOZ w Lubaczowie oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie.

Ogłoszenie 11.03.2019r

Formularz ofertowy – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej