Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

  Zawód

  Płeć KobietaMężczyzna


  Wiek

  Nr księgi głównej

  Miejsce zdarzenia (Oddział, miejsce w oddziale/szpital)

  Data zdarzenia

  Czynniki wpływające na wystąpienie zdarzenia

  Działalność kliniczna
  ciało obce pozostawione w polu operacyjnymmylna identyfikacja pacjentamylna identyfikacja procedurymylna identyfikacja operowanegobłędna diagnozaembolia płucna po zabiegu operacyjnymuszkodzenie ciała w wyniku zabiegu operacyjnegoniedostarczenie opiekiciało obce nieomal pozostawione w polu operacyjnympoczątkowo mylna identyfikacja procedurypoczątkowo mylna identyfikacja pacjentapoczątkowo mylna identyfikacja miejsca operowanegouniknięcie uszkodzenia ciała w wyniku zabiegu operacyjnegozweryfikowana błędna diagnoza


  Farmakoterpaia
  pomyłka w podawaniu leku: nie ten lekpomyłka w podawaniu leku: niewłaściwa dawkapomyłka w podawaniu leku: niewłaściwy czas podania lekupomyłka w podaniu leku: niewłaściwa droga podaniapomyłka w podaniu leku: niewłaściwy rozpuszczalnikpomyłka w podaniu leku: podanie leku po upływie jego terminu ważnościuniknięto podania niewłaściwego lekuuniknięto podania niewłaściwej dawkiuniknięto podania leku niewłaściwemu pacjentowiuniknięto podania leku w niewłaściwym czasieuniknięto podania leku niewłaściwą drogą podaniauniknięto podania leku z zastosowaniem niewłaściwego rozpuszczalnikauniknięto podania leku po upływie terminu ważności


  Przetaczanie krwi i jej składników
  niewłaściwa identyfikacja pacjenta przed przetoczeniempodanie niewłaściwej jednostkiinne działania związane z przetoczeniem krwi i preparatów krwiopochodnychniewłaściwe wskazania i odstąpienie od przetoczenianiewłaściwa identyfikacja pacjenta, zweryfikowana przed przetoczeniemskorygowanie podania niewłaściwej jednostkiinne działania niedoszłe związane z przetoczeniem krwi i preparatów krwiopochodnychzweryfikowane początkowo niewłaściwe wskazania, skutkujące odstąpieniem od przetoczenia


  Zdarzenia dotyczące sprzętu medycznego, wyposażenia, organizacji pracy
  brak dostępności sprzętuawaria sprzętuniewłaściwa identyfikacja pacjentaniedostateczne obsady dyżurowezdarzenia niedoszłe związane z brakiem dostępności sprzętuzdarzenia niedoszłe związane z awariami sprzętuzweryfikowana niewłaściwa identyfikacja pacjentazdarzenia niedoszłe związane z niedostatecznymi obsadami dyżurowymi


  Inne
  odleżyny powstałe w szpitaluupadki w szpitalusamobójstwopróba samobójcza w szpitalu


  Inne zdarzenia niedoszłe dotyczące
  upadku w szpitalusamobójstwapróby samobójczej w szpitalu


  Inne zdarzenia niedoszłe:


  Skutek zdarzenia - dla pacjenta i szpitala


  Reakcja bezpośrednia


  Uwagi/komentarz