Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zarządzenie dyrektora w sprawie odwiedzin w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Od dnia 20 maja 2021 r. zostają wznowione w odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym.
Zasady:
1) Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy : 16 632-81-33
2) Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie
3) W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba
4) Czas odwiedzin do 30 minut
5) Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:
     – wypełnić ankietę,
     – poddać się pomiarowi temperatury ciała,
     – zdezynfekować ręce,
     – ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.
6) Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

Dyrektor SP ZOZ

w Lubaczowie

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website