Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Informacja o porodach rodzinnych

Oddział Ginekologiczno-Położniczy SP ZOZ w Lubaczowie

Informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostają przywrócone porody rodzinne, które uwarunkowane są negatywnymi wynikami testów antygenowych osób towarzyszących, wykonanymi na własny koszt w dniu przyjęcia do szpitala.

Kierownik

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

SPZOZ w Lubaczowie

lek.med.Mariusz Lesiczka

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website