Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Personel medyczny i niemedyczny będzie szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest w sumie 509 tego rodzaju jednostek. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.

Link z informacją : https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-personelu-placowek-medycznych

Numer kontaktowy koordynatora ds. szczepień Covid19:  660 631 502.

e-mail : epidemiadok@szpital.lubaczowski.com

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website