Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Transport Medyczny

 

Od dnia 1 kwietnia 2020r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, w ramach umowy z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, realizował będzie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez zespoły transportu medycznego.

W/w świadczenia będą udzielane tylko i wyłącznie w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

  • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
  • niewydolność układu krążenia,
  • stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach,
  • inne (drgawki).

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz  udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego, w szczególności w przypadku konieczności:

  • niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy,
  • zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Numer kontaktowy dla obsługi zleceń na transport medyczny:

16 736 21 89

Do pobrania druk:

Zlecenie na transport medyczny

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website