Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.9.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę używanego aparatu do znieczuleń.

Zaproszenie 11.05.2023r.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 19.05.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.05.2023r.