Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

 Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 oraz zasady, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula dotycząca informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji

Klauzule informacyjne monitoring firmowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

 

Dane adresowe Inspektora Ochrony Danych IOD:

Adres e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com

Telefon: 166328188