Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  •   Od dnia 1 kwietnia 2020r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, w ramach umowy z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, realizował będzie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez zespoły transportu medycznego. W/w świadczenia będą udzielane tylko i wyłącznie w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych: niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji, niewydolność układu krążenia, stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach, inne (drgawki). Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz 

  • PACJENTKI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ORAZ OSOBY PRZEZ NIE UPOWAŻNIONE W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ MOGĄ ODEBRAĆ KARTY INFORMACYJNE ORAZ WYNIKI BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH NA "PLANOWEJ IZBIE PRZYJĘĆ" W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 12:00 DO 15:00

  • Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię  "Nursing Now" Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest PRZEDE WSZYSTKIM PODNIESIENIE PRESTIŻU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ ORAZ POKAZANIE ROLI I ZNACZENIA TYCH ZAWODÓW W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA A TAKŻE UHONOROWANIE WKŁADU TYCH GRUP ZAWODOWYCH W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE. Kampania ma pokazać młodym ludziom,

  • Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 tel. 16 632 81 74

  • System zgłaszania zdarzeń niepożądanych posłuży naszemu szpitalowi do identyfikowania rozwiązań, które można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Nie jest to tylko nośnik informacji o niepowodzeniach leczniczych. Poprzez gromadzenie i analizowanie zdarzeń jakie wystąpiły podczas leczenia i opieki w naszym szpitalu, będziemy starali się opracować mechanizmy kontroli i reagowania na zdarzenia. Zgłaszanie zdarzeń jest anonimowe. Link do formularza: https://raport.ovh/lubaczow/

  • Szanowni Państwo ! Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  zamierza, jeszcze bardziej niż dotychczas, podnosić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Będzie ona zbierana z anonimowych  ankiet, wypełnianych przez  pacjentów. Liczymy, że pomoże w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń. W związku z powyższym od 1 kwietnia br. rozpoczynamy elektroniczne badanie satysfakcji pacjenta w formie anonimowej ankiety. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej w podanej poniżej linku, a także w formie papierowej dostępnej w szpitalu przy głównym wejściu oraz w poszczególnych oddziałach szpitala. Ankieta Satysfakcji

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji: pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji. Oddział Chorób Wewnętrznych  i oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie odpowiednio chorób wewnętrznych i chirurgii urazowo ortopedycznej. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie w bloku usytuowanym

Ankieta satysfakcji pacjenta