Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 roku od godziny 8:00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego udzielane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 telefon:  (16) 736 20 44 Realizacja tych świadczeń następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodniowo w dni ustawowo wolne od pracy.

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji: pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji. Oddział chorób wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie w bloku usytuowanym bardzo blisko Szpitala. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: (16) 632-81-00, kom.

  • Szanowni Państwo ! Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  zamierza, jeszcze bardziej niż dotychczas, podnosić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Będzie ona zbierana z anonimowych  ankiet, wypełnianych przez  pacjentów. Liczymy, że pomoże w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń. W związku z powyższym od 1 kwietnia br. rozpoczynamy elektroniczne badanie satysfakcji pacjenta w formie anonimowej ankiety. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej w podanej poniżej linku, a także w formie papierowej dostępnej w szpitalu przy głównym wejściu oraz w poszczególnych oddziałach szpitala. Ankieta Satysfakcji

  • OGŁOSZENIE O AUKCJI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów ogłasza aukcję na sprzedaż aparatu RTG firmy Simens AG 2 stanowiskowy (stanowisko kostno-płucne, stanowisko skopijne – ścianka oraz generator).  Aparat sprzedaje jako niesprawny – generator uszkadza lampy. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest: Wpłata wadium w wysokości 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć 00/100 groszy) w kasie organizatora aukcji SPZOZ w Lubaczowie co stanowi 10% ceny wywoławczej. Jeżeli uczestnik przetargu mimo wyboru oferty uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży pobraną sumę wadium zachowa Organizator. W pozostałych wypadkach wpłacone wadium zostanie zwrócone lub wliczone na

Ankieta satysfakcji pacjenta