Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lubaczowie

ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów

 

 

ogłasza aukcję na sprzedaż pojazdu Mercedes Sprinter 213 Cdi z 2000 roku z przebiegiem 750000km.  Pojazd sprzedaje jako niesprawny – brak przeglądu technicznego.

     1.Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

Wpłata wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset  00/100 groszy) w kasie organizatora aukcji SPZOZ w Lubaczowie co stanowi 10% ceny wywoławczej. Jeżeli uczestnik przetargu mimo wyboru oferty uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży pobraną sumę wadium zachowa Organizator. W pozostałych wypadkach wpłacone wadium zostanie zwrócone lub wliczone na poczet ceny.

      2. Aukcja odbędzie się 20.07.2017 r. o godzinie 1000  w świetlicy SP ZOZ w Lubaczowie do tego terminu należy wpłacić wadium.

      3. Przedmiot aukcji można oglądać w dzień aukcji od godz. 730 – 930

      4. Wszelkich informacji na temat aukcji udziela Dariusz Drabik tel. 16 6328198

      5. SP ZOZ w Lubaczowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji bez podawania przyczyny.

      6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

      7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

 

Szanowni Państwo !

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  zamierza, jeszcze bardziej niż dotychczas, podnosić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Będzie ona zbierana z anonimowych  ankiet, wypełnianych przez  pacjentów. Liczymy, że pomoże w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń.

W związku z powyższym od 1 kwietnia br. rozpoczynamy elektroniczne badanie satysfakcji pacjenta w formie anonimowej ankiety. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej w podanej poniżej linku, a także w formie papierowej dostępnej w szpitalu przy głównym wejściu oraz w poszczególnych oddziałach szpitala.

Ankieta Satysfakcji

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wynajmie powierzchnie użytkowe na poradnie specjalistyczne, powierzchnie do wynajęcia umiejscowione są na II piętrze przy ulicy Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów (dawny budynek Ginekologii).  W budynku zamontowana jest winda osobowa, doprowadzona ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, opłaty za ciepłą, zimną wodę oraz energię elektryczną pobierane są według wskazań liczników, centralne ogrzewanie ryczałtowo od wynajętej powierzchni.
1. Powierzchnia do wynajęcia – 56,6m2  (dwa gabinety: jeden 33,6m2, drugi 23m2)
2. Powierzchnia do wynajęcia – 49,4m2 (jeden gabinet)
3. Powierzchnia do wynajęcia – 45,4m2 (jeden gabinet)

 

Ogłoszenie

    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji:
pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji.
Oddział chorób wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie w bloku usytuowanym bardzo blisko Szpitala.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny:
(16) 632-81-00, kom. 600871831 lub osobisty w Sekretariacie SP ZOZ
w Lubaczowie w godz. od 7:25-15:00.

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.