Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:00


Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Paweł Gliniak

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
10:00
12:00
dr n. med. Bogusław Rydzak
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Stanisław Mroczka

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
10:00
12:00
dr n. med. Ryszard Bielak

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Małgorzata Dryblak
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Ryszard Kotliński

Poradnia Chirurgii Ogólnej
12:00
15:00
Janusz Bury

Poradnia Chirurgii Ogólnej
15:00
18:00
Stefan Kryczko

Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:00
Renata LesiczkaPoradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Stanisław Wit


Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Amelia Witek-Łopaciuk

Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:30
Renata Lesiczka
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Jacek Saj

Poradnia Chirurgii Ogólnej
13:00
14:30
Piotr Szklanny

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
13:00
17:00
Mariusz Lesiczka

Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:00
Renata Lesiczka
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Małgorzata Dryblak
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Ryszard Kotliński
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
11:00
15:00
Amelia Witek-Łopaciuk
12:00
13:00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
wymagana wcześniejsza rejestracja
13:00
17:00
Mariusz Lesiczka
14:00
15:00
16:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
09:00
10:00
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
10:00
12:00
dr n. med. Bogusław Rydzak
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
10:00
12:00
dr n. med. Ryszard Bielak
11:00
12:00
13:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Paweł Gliniak
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Stanisław Mroczka
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
14:30
Stanisław Wit
Poradnia Chirurgii Ogólnej
08:30
13:00
Jacek Saj
09:00
10:00
11:00
12:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
12:00
15:00
Janusz Bury
13:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
13:00
14:30
Piotr Szklanny
14:00
15:00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
15:00
18:00
Stefan Kryczko
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
15:00
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:00
Renata Lesiczka
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:30
Renata Lesiczka
Poradnia Rehabilitacyjna
15:00
18:00
Renata Lesiczka
16:00
17:00
18:00

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

No events available!