Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie”.

Ogłoszenie 04.12.2020r. – Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem postępowanie jest prowadzone przez pełnomocnika tj EIB SA, na stronie www.eib.com.pl/przetargi